czujka_gazu_dk_
Najlepszy sprzęt

Czujnik Gazex – detektor gazu

Jednym z ważniejszych urządzeń, od których zależy bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu instalacji gazowych, jest czujnik gazu.

Czujnik gazu

Pomieszczenia wewnątrz budynku wyposażone w instalacje gazową powinny być zaopatrzone we wbudowany system wentylacji. Jest to konieczne ze względu na możliwość rozszczelnienia się przewodów gazowych bądź zniszczenia stojącej tam kuchenki gazowej lub innego urządzenia zasilanego przez gaz.

Jak wiadomo, gaz gromadzący się w zamkniętych pomieszczeniach jest szczególnie niebezpieczny i naraża otoczenie na niekontrolowany wybuch. Dlatego też, oprócz wentylacji warto zaopatrzyć się w czujnik gazu, którego zadaniem jest wykrycie ulatniającego się gazu i ostrzeżeniu wszystkich, przebywających w jego bliskości osób.
Dzięki zamontowanemu czujnikowi, wyciek gazu zostanie w porę zauważony, a sygnał dźwiękowy ostrzeże ludzi przed możliwością zatrucia się obecnym w pomieszczeniu gazem bądź prawdopodobieństwem wybuchu.

Detektor gazu Gazex

Głównym elementem detektora gazu jest sensor reagujący na obecność tej lotnej substancji w powietrzu. W elektronicznych detektorach najczęściej stosuje się cztery rodzaje sensorów i są to:
– sensory katalityczne,
– sensory absorpcyjne w podczerwieni,
– elektrochemiczne,
– półprzewodnikowe.

Detektor gazu Gazex jest urządzeniem ze wbudowanymi ośmioma sensorami. Na ich liczbę składają się:
– 5 półprzewodnikowych,
– 2 katalityczne,
– 1 absorpcyjny w podczerwieni.

Jak każde urządzenie, tak i detektor gazu Gazex wymaga okresowych kontroli i kalibracji. Do tych czynności wymagane są specjalne uprawnienia i odpowiedni sprzęt, konieczny do ustawienia czujnika w optymalnych parametrach technicznych.